Privacy en veiligheid

Fysiosoft V.O.F. doet zijn uiterste best om uw vertrouwelijke gegevens zo goed mogelijk op te slaan en te beschermen. Hiervoor hebben we enkele maatregelen moeten treffen om te voldoen aan alle wettelijke eisen.

Graag willen wij u op de hoogte stellen van welke gegevens we van u opslaan en waarom we dit doen:

1: Patiënten (gebruikers)
Om u als patiënt te kunnen voorzien van oefeningen zijn er gegevens nodig. Hieronder vindt u een samenvatting van de privacyverklaring.
 • Dit zijn gegevens die er alleen toe dienen zodat de therapeut kan bevestigen dat u de juiste patiënt bent. Denk hierbij aan naam, adres, woonplaats, geslacht en geboortedatum. Dat laatste is nodig om te weten of u minderjarig bent.
 • Ook zullen de oefeningen die aan u meegegeven zijn, opgeslagen worden zodat uw therapeut hiervan een geschiedenis op kan bouwen.
 • Daarnaast gebruiken wij het e-mailadres alleen om de oefeningen naar u te versturen en om u uit te nodigen voor de FytekApp.
 • Bovenstaande gegevens worden met uiterste zorg beschermd en voldoen aan de AVG richtlijnen. Tevens zijn de gegevens alleen inzichtelijk voor uw therapeut.
 • Tevens zullen we anonieme gegevens, zoals hoe vaak een bepaalde oefening gebruikt is, gebruiken om ons product verder te verbeteren.
 • Op verzoek kan u uw gegevens inzien en kan uw therapeut uw gegevens blijvend verwijderen uit de Fytek Database.
Om uw eigen gegevens zo goed mogelijk te beschermen, adviseren wij om uw toegangscode aan niemand anders dan uzelf bekend te maken.

Wilt u de uitgebreide privacyverklaring bekijken? Download deze hier.

2: Therapeuten (Klanten)
De regelgeving omtrent de beveiliging van gegevens zijn versterkt en dit heeft verschillende zaken van ons gevergd. We hebben onze wachtwoord aanmaakprocedure moeten veranderen. Vanaf heden is het niet meer mogelijk dat u van ons een zelf gegenereerd wachtwoord ontvangt en deze kunt gebruiken. U zult een voor u zelf alleen bekend wachtwoord moeten creëren.

Algemene voorwaarde Fytek
Samenvatting uit de algemene voorwaarden:
 • Licentie voor een jaar, facturering per 12 maanden;
 • Geen opzegtermijn;
 • Licentie wordt niet automatisch verlengd.
Wilt u de volledige algemene voorwaarden inzien? Download deze dan hier.

AVG verwerkersovereenkomst
Op de producten Fytek, FytekPlus en Fytek Kinderen zijn de AVG richtlijnen van toepassing. Een aantal kernpunten uit deze verwerkersovereenkomst zijn de volgende:
 • Toestemming geef tot het opslaan van mijn gegevens als klant;
 • Bieden de mogelijkheid om uw gegevens blijvend te verwijderen;
 • We zorg dragen over de veiligheid van de gegevens van zowel de patiënt als van u als klant;
 • We zo min mogelijk persoonlijke gegevens vragen, alleen de meest noodzakelijke gegevens zijn verplicht.

Lees hier de volledige verwerkersovereenkomst van Fysiosoft.

Privacyverklaring
Tevens is de privacyverklaring ook voor u van toepassing:
 • Naam, e-mailadres en gebruikersnaam worden opgeslagen en dienen enkel als doel om het wachtwoord voor u te kunnen genereren.

Wilt u de uitgebreide privacyverklaring bekijken? Download deze hier.

3.Website Fysiosoft
Ook op onze website vinden wij veiligheid erg belangrijk. U leest hoe wij met uw online veiligheid omgaan in de cookie- en privacyverklaring.